اطلاعیه شماره ٢٦٠:فدراسيون شوراها و اتحاديه هاي كارگري عراق جمهوری اسلامی را بخاطر مرگ شاهرخ زمانی در زندان محکوم کرد

فدراسیون شوراها و اتحادیه های کارگری عراق طی بیانیه ای در ١٩ سپتامبر ٢٠١٥ با حمایت از مبارزات کارگران ایران، جمهوری اسلامی را بخاطر جان باختن شاهرخ زمانی، از چهره های محبوب کارگری در ایران، […]