اطلاعیه شماره ٢٦٣:نامه حمایتی س ژت شعبه بسانکون در فرانسه در رابطه با درگذشت شاهرخ زمانی

سندیکای س ژت، واحد بسانکون، طی بیانیه ای جمهوری اسلامی را بخاطر درگذشت شاهرخ زمانی در زندان اعلام داشته است. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: ” سرکوب اتحادیه های کارگری و کارگران […]