اطلاعیه شماره ٢٦٤:اعتراض کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به ادامه اذیت و آزار فعالین کارگری در ایران

به گزارش منتشر شده در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری (آی تی یو سی) طی بیانیه ای در ٢١ سپتامبر نگرانی خود را از فشار بر روی فعالین اتحادیه های […]