اطلاعیه شماره ٢٦٥:بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر در حمایت از معلمان زندانی

در آغاز بازگشایی مدارس معلمان زندانی را آزاد کنید سازمان دیده بان حقوق بشر طی بیانیه ای در ٢٣ سپتامبر (١ مهر) تحت عنوان”در اغاز بازگشایی مداری معلمان زندانی را آزاد کنید” خواستار آزادی هفت […]