اطلاعیه شماره ٢٦٧: فدراسیون اتحادیه های کارگران شهرداری ونکور خواستار تحقیق در مورد مرگ شاهرخ زمانی شد

بدنبال تلاش مسعود ارژنگ از اعضای کمیته همبستگی بین المللی کارگری-ایران و کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا، فدراسیون اتحادیه های کارگران شهرداری ونکور و حومه طی نامه ای در ٦ اکتبر به گای […]