اطلاعیه شماره ٢٦٨:علی نجاتی آزاد شد

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران علی نجاتی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پس از ٣٤ روز بازداشت، ساعت ٤ بعد از ظهر امروز ٢٦ مهر […]