اطلاعیه شماره: ٢٧٢: جعفرعظیم زاده با حکم شش سال زندان به اوین رفت

با کارزاری جهانی خواستار آزادی فوری وی از زندان شویم بنا بر گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره این اتحادیه و از رهبران سرشناس کارگری و […]