اطلاعیه شماره ٢٧٦: آزادی واحد سیده پس از گذراندن ٢ سال حبس!

به گزارش منتشر شده از سوی  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد واحد سیده از فعالین کارگری در شهر مهاباد پس از گذران دو سال حبس ساعت یازده ظهر روز پنجشنبه ١٢ آذر ٩٤ در […]