اطلاعیه شماره 74: انتقال رضا شهابی به بیمارستان

انتقال رضا شهابی از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی روز 27 آبان رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بخاطر سردرد های شدید و بی حسی انگشتان دست چپش به بخش […]