اطلاعیه شماره 75:بازداشت پدرام نصراللهی

پدرام نصر اللهی بازداشت و روانه زندان شد روز چهارشنبه 24 آبان پدرام نصراللهی فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد. […]