اطلاعیه شماره 75: پدرام نصرالهی بازداشت شد

پدرام نصر اللهی بازداشت و روانه زندان شد.  روز چهارشنبه 24 آبان پدرام نصراللهی فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد. […]