اطلاعیه شماره 88: تجمع خانواده های زندانی

تجمع دوباره خانواده های کارگران زندانی  همانطور که در اطلاعیه های قبلی به اطلاع رساندیم طی ده روز اخیر ۶نفر از فعالین و رهبران کارگری در شهر سنندج به اسامی شریف ساعد پناه از اعضای […]