اطلاعیه شماره ۹۲: شریف ساعد پناه آزاد شد

شریف ساعد پناه با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد  بنا بر گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ۸ فروردین شریف ساعد پناه عضو این اتحادیه و از هماهنگ کنندگان طومار […]