اطلاعیه شماره ۹۹: بازگشت رضا شهابی به زندان

رضا شهابی به زندان اوین بازگردانده شد  در اطلاعیه قبلی به اطلاع رساندیم که جانیان اسلامی با تمدید مرخصی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد موافقت نکرده است. قرار بود امروز ۲۶ فروردین رضا […]