کمپینی قدرتمند در حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش

اعلام حمایت کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس و اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال) از جعفر عظیم زاده و خواستهایش و در محکومیت اجرای احکام شلاق در قبال کارگری یرکی راینا دبیر کل اتحادیه جهانی کارگران […]