کورش بخشنده درگذشت مردم سنندج با مراسمی با شکوه این رهبر محبوب کارگری را گرامیداشتند

در اطلاعیه های قبل کمپین برای آزادی کارگران زندانی گزارش از حکم جدید زندانی برای کوروش بخشنده داده بودیم و در این اطلاعیه با کمال تاسف و ناباوری خبر ناگوار مرگش را می شنویم. کوروش […]