محاکمه نجیبه صالح زاده به اتهام توهین به مقدسات

روز ١٧ خرداد جلسه بازپرسی “نجیبه صالح زاده” از فعالین کارگری و اجتماعی در سقز به اتهام “توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی” در شعبه دوم دادیاری دادگستری این شهر برگزار شد. نجیبه صالح‌زاده، […]