نامه اعتراضی جو هارتمن دبیر کل شورای اتحادیه های کارگری ونکوور و حومه  به پایمال کردن حقوق پایه ای کارگران در ایران

بدنبال تماس مسعود ارژنگ عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا و در پاسخ به نامه های درخواستی این    کمپین برای حمایت از کارگران زندانی در ایران ، جو هارتمن دبیر کل شورای […]

پیام همبستگی سعید نعما دبیر کل کنفدراسیون عمومی سندیکاهای کارگران و کارکنان عراق

در اعتراض به سرکوبگری های حکومت اسلامی سعید نعمه ناصر دبیر کل کنفدراسیون عمومی کارگران و کارکنان عراق و عضو شبکه همبستگی کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا در پاسخ به نامه ارسالی از سوی […]

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درنامه ای از خامنه ای خواستار منع تعقیب داود رضوی شد

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) درنامه ای از خامنه ای خواستار منع تعقیب داود رضوی شد. دادگاه اولیه به داود رضوی بخاطر مبارزاتش با اتهامات امنیتی ٥ سال حکم زندان داده است.دادگاه تجدید […]

جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌زاده برگزار شد

جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌زاده برگزار شد تشکیل پرونده امنیتی برای نجیبه صالح زاده را شدیدا محکوم میکنیم نجیبه صالح‌زاده همسر محمود صالحی از فعالین کارگری امروز یکشنبه ۸ بهمن‌ماه در شعبه سوم دادگستری شهرستان سقز […]

از فراخوان ربابه رضایی برای نجات جان رضا شهابی وسیعا حمایت کنیم

مقابل وزارت کار ، ساعت ده صبح پنجم دیماه بنا بر بر بیانیه شماره ١١١ کمیته دفاع از رضا شهابی، خانم ربابه رضایی همسر شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد که هم اکنون در زندان […]