اطلاعیه شماره ٢٩٤:نامه اعتراضی زبیده حاجی زاده همسر بهنام ابراهیم زاده در این مبارزه ما پیروز خواهیم شد

زبیده حاجی زاده همسر بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری در زندان، طی نامه ای سرگشاده در اعتراض به اینکه به بهنام حتی مرخصی نورزوی داده نشد تا در کنار خانواده و فرزند […]

اطلاعیه شماره ٢٩٣:گزارش ملاقات با مسئولین اتحادیه کارگری SEKO و TRANSPORT سوِئد!

روز ٢٣ فوریه هیاتی از فعالین کمپین برای آزادی کارگری زندانی و حزب کمونیست کارگری ایران در شهر مالمو در سوئد  با مستولین اتحادیه های کارگری این کشور از جمله اتحادیه های SEKO   و TRANSPORT […]