آخرین خبر ها از کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات

دستگیری مظفر صالح نیا

فشار برای بازگرداندن جعفر عظیم زاده به زندان

پایان اعتصاب غذای رضا شهابی

بهنام ابراهیم زاده آزاد شد

واله زمانی همچنان در زندان است

– امروز ٥ مهرماه اعتصاب غذای رضا شهابی در اعتراض به حکم دستگاه قضایی حکومت مبنی بر٩٦٨ روز دیگر حبس بیشتر، وارد پنجاهمین روز اعتصاب غذایش را پشت سر گذاشت. بدلیل نگرانی از وضعیت جسمانی وی سندیکای شرکت واحد، سندیکا نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری طی بیانیه هایی حمایتی از وی و خواستهایش، خواستار پایان دادن به اعتصاب غذایش شدند. به گزارش کانال تلگرام سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شهابی در این روز  با اتکای به حمایتهای وسیعی که در داخل و خارج کشور از خواستهایش صورت گرفته و خواست همکارانش، پس از آن که یکی از مقامات قضایی قول رسیدگی به خواسته‌هایش را داد، “به طور مشروط” به اعتصاب غذایش خاتمه داد.

– روز چهارشنبه چهارم مهر ماه مظفر صالح نیا عضو هئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در محل کار خود در شهر سنندج توسط دو مامور لباس شخصی، بدون ارائه هیچگونه کارت شناسی، سند و یا مدرکی بازداشت گردید و در مقابل اصرار فرزندش برای علل و دلایل بازداشت وی، گفته شد برای اطلاع از وضعیت پرونده ی مظفر  به دفتر ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج مراجعه کنند. و وقتی همسر وی برای روشن شدن وضع مظفر صالح نیا مراجعه کرد، به او گفته شد که تا ٥ روز آینده برای پیگیری وضع همسرش به این اداره مراجعه نکند. مظفر قبلا نیز در اول تیر ٩٥ دستگیر و  بعد از حدود ٢٠ روز با گذاشتن وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. او در ۲۷ مهرماه سال ۹۵ در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و از اتهامات امنیتی مطروحه تبرئه گردید.

از سوی دیگر در روز ٤ مهرماه  دادستانی تهران طی ابلاغیه ای به وثیقه گذار جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعلام کرد که دستور ضبط منزل مسکونی وی صادر شده است و طی ده روز آینده ضبط آن قطعی خواهد شد. با این فشارها قصد بازگرداندن جعفر عظیم زاده به زندان را دارند.

جعفر عظیم زاده دهم اردیبهشت سال گذشته همراه با اسماعیل عبدی، بدنبال اعتصاب غذای ٦٣ روزه در اعتراض به امنیتی کردن مبارزات و در پی اعتراضات گسترده داخلی وبین المللی، با وعده اعاده دادرسی و رسیدگی به خواست هایش آزاد شد. اما پس از ارجاع پرونده اش به شعبه ٣٣  دیوان عالی کشور، این شعبه اقدام به رد آن کرد. جعفر عظیم زاده از رهبران کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات است. او با اتهاماتی از همین دست ٦ سال حکم زندان دارد. با تمام قوا از او و اعتراضش به احکام امنیتی علیه فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی حمایت کنیم و اجازه ندهیم که به زندان بازگردانده شود.

– روز دوم مهر ماه بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری که در تجمع اعتراضی روز ٢٢ شهریور در حمایت از زندانیان سیاسی گوهردشت و اعتراض آنان به وضع اسفناک زندانها دستگیر شده بود، آزاد شد. آزادی او را به بهنام عزیز، به پسرش نیما که به مبارزه متحد برای همه زندانیان در بند فراخوان داده بود و به همه خانواده و وابستگان بهنام و به همگان تبریک میگوییم.

از بازداشت شدگان ٢٢ شهریور واله زمانی عضو هیات مدیره سندیکای نقاشات استان البرز هنوز در بازداشت به سر میبرد. واله زمانی و همه زندانیان  مشترک بیش از سیصد نفر از معلمان، کارگران و فعالین دانشجوئی در اعتراض به احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی و خواست توقف فوری احضار و بازداشت فعالین اجتماعی است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط، رضا شهابی، واله زمانی، مظفر صالح نیا، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، محمود بهشتی، مختار اسدی، آتنا دائمی(فعال دفاع از حقوق کودک، حقوق زن و علیه اعدام) و تمامی زندانیان سیاسی است. کمپین برای آزادی کارگران زندانی خواستار لغو تمامی احکام امنیتی صادر شده برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Shahla.daneshfar2@gmail.com

Free Them Now

٥مهر ٩٦