واله زمانی آزاد شد

با کمال مسرت به اطلاع میرسانیم که روز ششم مهر ماه واله زمانی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نقاشان استان البرز که در تجمع اعتراضی روز ٢٢ شهریور در حمایت از زندانیان سیاسی گوهردشت و اعتراض آنان به وضع اسفناک زندانها دستگیر شده بود، آزاد شد.

آزادی او را به خانواده اش، به همکارانش و به همگان تبریک میگوییم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Shahla.daneshfar2@gmail.com

Free Them Now

٦مهر ٩٦