اطلاعیه شماره ۹۲: شریف ساعد پناه آزاد شد

شریف ساعد پناه با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد 

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ۸ فروردین شریف ساعد پناه عضو این اتحادیه و از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار کارگر با خواست افزایش دستمزدها پس از ۱۷ روز زندان در قبلا وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد. آزادی شریف ساعت پناه را به او، به خانواده اش، به اتحادیه آزاد کارگران ایران و به همه انسانهای آزادیخواه تبریک میگوییم.

گفتنی است هم اکنون  ۶نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اسامی غالب حسيني، بهزاد فرج الهی، وفا قادری، سید خالد حسینی، حامد محمودنژاد و علی آزادی که در روزهای  ۲۹ و ۱۷ اسفند به جرم تلاش برای برگزاری هشت مارس روز جهانی زن دستگیر شده اند، همچنان در بازداشت بسر میبرند.

در این مدت خانواده های این کارگران مرتب در مقابل اداره اطلاعات شهر سنندج جمع شده و خواستار آزادی عزیزانشان از زندان شده اند. آخرین تجمع این خانواده ها  در روز ۳۰ اسفند ماه بود و آنها اعلام داشتند که تا آزادی عزیزانشان به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

وسیعا به صف اعتراض خانواده های کارگران بازداشتی بپیوندیم و خواهان آزادی فوری آنها و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شویم.

۸ فروردين ۹۳، ۲۸ مارس ۲۰۱۳ 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

Bahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com