اطلاعیه شماره ۸۱:محاکمه علی نجاتی

محاکمه علی نجاتی در  شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب اسلامی در سنندج

امروز شنبه ۱۶ دیماه علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و از رهبران شناخته شده کارگری در شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب اسلامی در شهر سنندج محاکمه شد. این بازجویی 4 ساعت به طول انجامید و سرانجام علی نجاتی آزاد شد. اما قرار است او دوباره به همین جرم  تمسخر آور سفر به کردستان و خواندن سرود “دایه دایه وقت جنگه” در دادگاه جمهوری اسلامی در شهرستان شوش  مورد محاکمه قرار گیرد.

همانطور که قبلا نیز گزارش کردیم محاکمه علی نجاتی در سنندج بر اساس پرونده ای صورت میگیرد که او قبلا در ۲۹ مهر ماه گذشته، بخاطرش و با همین اتهامات پوچ و مسخره  در شعبه اول دادیاری دادگستری جمهوری اسلامی در شهرستان شوش مورد محاکمه قرار گرفت. در آن هنگام پرونده وی به سنندج ارسال گردید و به او اعلام شد که  چنانچه دادگستری این استان قصد محاکمه وی را نداشته باشد، در شوش به پرونده او رسیدگی خواهد  شد. بدين ترتيب از سال گذشته تا کنون این چهارمین بار است که علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند به دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی در شهرهای شوش، دزفول و سنندج احضار شده و با اتهاماتی  از  این دست مورد بازجویی و محاکمه قرار میگیرند.

واقعیت اینست که  علی نجاتی بخاطر مبارزات با شکوه کارگران نیشکر هفت تپه برای ایجاد سندیکایشان و برای حقوق برحقشان است که دارد به محاکمه کشیده میشود و جرم همسرش شهناز سگوند نیز همراهی در این مبارزات است. جمهوری اسلامی فعالین و رهبران کارگری را زیر فشار قرار میدهد تا جلوی سازماندهی مبارزات کارگران را بگیرد. خصوصا اینجا مساله نقش موثر خانواده های کارگری در مبارزات کارگران در میان است و بخاطر همین همراه با علی نجاتی همسر وی شهناز سگوند نیز در این مدت همواره زیر فشار و تهدید قرار داشته است. دفاع از علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند، دفاع از مبارزات بر حق کارگران و دخالت فعال خانواده های کارگری در اين مبارزات است.  باید فشار بر روی علی نجاتی و شهناز سگوند را وسیعا محکوم کرد.

باید فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری فورا متوقف شود. باید همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۱۶ دی ۹۱، ۵ ژانویه ۲۰۱۳ 

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

Bahram.Soroush@gmail.com