اطلاعیه شماره ۱۰۱:دستگیریهای روز جهانی کارگر و ادامه آن 

تمام دستگیر شدگان باید فورا آزاد شوند

 بنا بر اخبار منتشر شده روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت دو تن از فعالین کارگری به اسامی محمد قاسم خانی  و بهرام سعیدی از کارگران کارخانه ایران خودرو دستگیر شدند. محمد قاسمی در این روز بعد از ورود به محل کارش توسط چند نفر از ماموران لباس شخصی مجهز به بیسیم متوقف و در حالیکه قصد مقاومت داشت، با زور به محل حراست کارخانه منتقل و سپس به خودروی ماموران انتقال داده شد.  ماموران امنیتی در این  روز منزل محمد قاسم خانی را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده و بخشی از وسایل وی را ضبط و با خود منتقل کردند.

بهرام سعیدی روز اول مه در تحصن مقابل مجلس اسلامی شرکت داشت و در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت هنگام خروج از سرویس و ورود به محل کار، به دفتر کارخانه فراخوانده و توسط چند مامور لباس شخصی دستگیر گردید.  و مامورین امنیتی منزل سعیدی در کرج را مورد بازرسی قرار دادند. از محل بازداشت و وضعیت این دو فعال کارگری خبری در دست نیست.

در سنندج نیز در جریان برگزاری روز جهانی کارگر هفت نفر به اسامی  ۱- نسترن محمدی ۲- تیمور امجدی، ۳- بختیار چتانی، ۴- بختیار فاتحی کرجو، ۵- محسن محمودی، ۶- بختیار محمودی، ۷- فاتحی  دستگیر شدند. در روز بعد از اول مه نیز سه نفر دیگر به اسامی آرام زندی، شاهپور حبیبی و فردین قادری در جریان تیراندازی ماموران انتظامی به یک خودرو در محل بلوار پاسداران در مقابل فرماندهی دستگیر شده و بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

 روز ۱۲ اردیبهشت همچنین دو نفر از فعالین کارگری بنام جلیل محمدی و حامد محمودی دستگیر شدند. جلیل محمدی در بیرون از منزل دستگیر شده و حامد محمودی نژاد بعد از خروج از منزل تاکنون به خانه مراجعت نکرده است. این دو فعال کارگری توسط عوامل رژیم ربوده شده اند.  در اعتراض به دستگیریهای روز جهانی کارگر روز ۱۲ اردیبهشت تعدادی از فعالین کارگری سنندج و خانواده‌های دستگیرشدگان در مقابل دادگاه رژیم در سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فوری همه بازداشت شدگان شدند.

در نتیجه فشار اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان روز ۱۲ اردیبهشت نسترن محمدی، شاپور حبیبی و ارسلان یعقوبی آزاد شدند. در روز شنبه ۱۴ اردیبهشت نیز پرونده چهار نفر دیگر از دستگیرشدگان اول مه سنندج به دادگاه ارجاع داده شد که برای سه نفر از آنان به اسامی آرام زندی، فردین قادری و تیمور امجدی قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی صادر شد که حکم آزادی سه نفر از آنها به زندان مرکزی سنندج فرستاده شده اما وثیقه تیمور امجدی به تعویق افتاده که با تامین وثیقه، او نیز قرار است آزاد شود. برای آزادی بختیار چتانی نیز  قرار کفالت صادر شده است.

علیرغم تهدیدات سرکوبگران رژیم و امنیتی شدن فضای امنیتی شهرها، روز جهانی کارگر برگزار شد و دو نقطه درخشان آن تهران و سنندج بود. در تهران با ابتکار هماهنگ کنندگان طومار سی هزار کارگر با خواست افزایش دستمزد، تحصنی در مقابل مجلس اسلامی برگزار شد. در سنندج مارش با شکوه اول مه در جمع و راهپیمایی در خیابان غفور برپا گردید. اکنون بدنبال چنین اتفاقات شورانگیری در اول مه رژیم اسلامی دست به دستگیری فعالین و رهبران کارگری میزند. در مقابل این دستگیریها قاطعانه بایستیم.

به تجمعات اعتراضی خود برای آزادی کارگران زندانی و دستگیر شدگان اول مه ادامه دهیم. همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

۱۶  اردیبهشت ۹۲  ، ۶ مه  ۲۰۱۳

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 شهلا دانشفرShahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروشBahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com