اطلاعیه شماره ۹۴: غالب حسيني از فعالین کارگری در سنندج آزاد شد

غالب حسینی آزاد شد

بنا بر خبر رسیده به کمپین برای آزادی کارگران زندانی امروز ۲۳ اردیبهشت غالب حسینی از فعالین شناخته شده در شهر سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در قبال وثیقه‌ای ۱۵۰ میلیون تومانی، آزاد شد. آزادی وی را به او ، به خانواده اش و به همه انسانهای آزادیخواه تبریک میگوییم. غالب حسینی در تاریخ  ۲۹ اسفند به جرم فعالیت برای تدارک ۸ مارس روز جهانی زن بازداشت شد.

 هم اکنون جلیل محمدی و حامد محمودی دو تن دیگر از اعضای کمیته هماهنگی در شهر سنندج که به تاریخ ۱۲ اردیبهشت دستگیر شده اند، در این شهر همچنان در زندانند. بعلاوه دو نفر از فعالین کارگری کارخانه ایران خودرو در تهران به اسامی محمد قاسم خانی و بهرام سعیدی از دستگیر شدگان   ۱۲ اردیبهشت روز بعد از اول مه روز جهانی کارگر هستند.  محمد احیایی یکی دیگر از فعالین کارگری شرکت‌های خودروسازی در اطراف تهران است که در ۱۴ اردیبهشت دستگیر شده است.

این درحالیست که بهنام ابراهیم زاده از فعالین سرشناس کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری که بخاطر  بیماری خونی خطرناک تنها فرزندش نیما در مرخصی بسر میبرد، در خطر بازگرداندن به زندان قرار دارد. به او گفته شده است که تمدید مرخصی وی منوط به دیدار  پزشکی قانونی از فرزند وی و تایید تشخیص پزشکان معالج نیما مبنی بر نیاز وی به پدرش است.

 علاوه بر موارد ذکر شده، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد، شاهرخ زمانی و محمد جراحی از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، پدرام نصراللهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان و عبدالرضا قنبری معلم معترضی که در تظاهرات گسترده مردم در ۶ دی ۸۸ دستگیر شده است، همراه با بسیاری از فعالین سیاسی دیگر در زندان بسر میبرند.

در مقابل تهدید و فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری و فعالین سیاسی متحدانه بایستیم. بهنام ابراهیم زاده نباید به زندان بازگردانده شود، نیما به پدرش نیاز دارد. همراه با خانواده‌های کارگران زندانی و زندانیان سیاسی برای آزادی فوری و بدون قید شرط آنها تلاش کنیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۲۳ اردیبهشت ۹۲، ۱۳ مه ۲۰۱۳

شهلا دانشفرShahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش،  Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com