اطلاعیه شماره ۱۰۵: حامد محمود نژاد آزاد شد

حامد محمود نژاد از فعالین کارگری در سنندج آزاد شد

 بنا بر خبری که به کمپین برای آزادی کارگران زندانی رسیده است، امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت حامد محمود نژاد فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری از زندان سنندج آزاد شد.  آزادی حامد محمود نژآد را به او و به خانواده و همکارانش و به همگان تبریک میگوییم.

حامد محمود نژاد همزمان با جلیل محمدی یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی در ۱۲ اردیبهشت دستگیر شده بود.  هم اکنون جلیل محمدی همچنان در زندان است. بعلاوه  دو نفر از فعالین کارگری کارخانه ایران خودرو در تهران به اسامی محمد قاسم خانی و بهرام سعیدی از دستگیر شدگان   ۱۲ اردیبهشت روز بعد از اول مه روز جهانی کارگر هستند.  محمد احیایی یکی دیگر از فعالین کارگری شرکت‌های خودروسازی در اطراف تهران است که در ۱۴ اردیبهشت دستگیر شده است.

این درحالیست که بهنام ابراهیم زاده از فعالین سرشناس کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری که بخاطر  بیماری خونی خطرناک تنها فرزندش نیما در مرخصی بسر میبرد، در خطر بازگرداندن به زندان قرار دارد. بنا بر خبر مندرج در سایت “پایگاه خبری خانواده بهنام ابراهیم زاده” چهارم خرداد پزشك قانوني به بيمارستان محك خواهد رفت تا از نزديك نيما فرزند بیمار او را  ببيند و تاييد كند كه وی مي تواند در كنار فرزند بيمار خود بماند يانه.  در اين ميان نيما در حال حاضر در وضعيت روحي خوبي نيست چرا كه نيما نيز به اين رسيده كه هر لحظه امكان دارد پدرش را به زندان برگردانند. بازگرداندن بهنام به زندان یک جنایت آشکار است.

 جانیان اسلامی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد را نیز قبل از اینکه دوره معالجاتش پایان یابد به زندان بازگرداندند و محمد جراحی یکی دیگر از فعالین کارگری در شهر تبریز را نیز بعد از عمل جراحی غده تیروئیدش مستقیما به زندان انتقال دادند. همچنین در حال حاضرشاهرخ زمانی از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، پدرام نصراللهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان و عبدالرضا قنبری معلم معترضی که در تظاهرات گسترده مردم در ۶ دی ۸۸ دستگیر شده است، همراه با بسیاری از فعالین سیاسی دیگر در زندان بسر میبرند.

 در مقابل تهدید و فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری و فعالین سیاسی متحدانه بایستیم. بهنام ابراهیم زاده نباید به زندان بازگردانده شود، بهنام را مورد وسیعترین حمایت و پشتیبانی خود قرار دهیم. همراه با خانواده‌های کارگران زندانی و زندانیان سیاسی برای آزادی فوری و بدون قید شرط آنها تلاش کنیم.

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۲۹ اردیبهشت ۹۲، ۱۹ مه ۲۰۱۳

شهلا دانشفرShahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش،  Bahram.Soroush@gmail.com