اطلاعیه شماره ۱۰۹: صدور قرار ۴ میلیون تومانی برای رضا شهابی و بازجویی از همسر وی!

به گزارش منتشر شده از سوی کمیته دفاع از رضا شهابی  روز شنبه ۱۹ خرداد، مقامات اسلامی رضا را به شعبه ی ۴ بازپرسی دادسراي اوين برده و به او اعلام كرده اند كه از آنجا که در مدت مرخصی‌اش از زندان  ۱۲ روز غيبت داشته است، براي او ۴ ميليون تومان جریمه صادر كرده اند.  در رابطه با این موضوع  رضا شهابي پاسخ داده است که او غيبتی نداشته و مأموران امنیتی و دادستانی طی تماس‌های تلفنی به وی گفته بودند كه هر وقت قرار شد به زندان بازگردد، آنها خودشان زنگ خواهند زد تا مراجعه کند و خود را معرفی نماید و او نیز بر همین اساس عمل کرده است.

بنا بر همین گزارش چند روز قبل ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، به اداره ی پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی ربابه رضایی برای انعکاس شرایط همسر زندانی خود مورد بازخواست قرار گرفته است.

این گزارش نشانگر فشار رژیم اسلامی بر روی فعالین کارگری زندانی و خانواده‌های آنانست. رضا شهابی بدلیل وضعیت وخیم جسمی‌اش از زندان مرخص شده بود و در ۲۶ فروردین علیرغم پایان نیافتن معالجاتش به زندان بازگردانده شد. آخرین خبر‌ها حاکی از وضعیت بد جسمی او در مدت بازگشتش به زندان است. وسیعا فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری و زندانیان سیاسی را محکوم کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی از زندان شویم.  رضا شهابی و همه کارگران زندانی باید فورا از زندان آزاد شودند.

۲۰ خرداد ۹۲، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳ 

شهلا دانشفرShahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش،  Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com