اطلاعیه شماره٢٥٢: بهنام ابراهیم زاده به هفت سال و ده ماه و پانزده روز حبس دیگر محکوم شد بهنام باید فورا آزاد شود

بنا بر اخبار منتشر شده بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده و محبوب کارگری در دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی به هفت سال و ده ماه و پانزده روز حبس دیگر محکوم شد.

در ٨ دی ٩٣ قاضی صلواتی یکی از قضات جنایتکار حکومت اسلامی بهنام را با اتهاماتی واهی و پاپوش دوزی های ساختگی چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و ارتباط با سرپل مجاهدین ( هفت سال و نیم)، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با احمد شهید (١٧ ماه) و داشتن ماهواره محکوم به نه سال و ٤ ماه زندان شده بود. که بهنام طی نامه ای اعتراض خود را به این حکم جنایتکارانه اعلام و اتهام وارده را رد و داشتن هر گونه رابطه ای با مجاهدین را تکذیب کرد. بدنبال این اعتراض است که دادگاه تجدید نظر حکم جنایتکارانه جدید را برای بهنام صادر کرده است.

بهنام از ٢٢ خرداد ٨٩ در زندان بسر میبرد و ٥ سال حکم قبلی اش را سپری کرده است. او فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک است. در زندان نیز همواره صدای انسانیت و آزادیخواهی بوده است. از اینروست که او را از زندان رها نکردند و با اتهامات واهی او را دوباره محاکمه و زندنی کرده اند. با کارزاری جهانی علیه این تصمیم جنایتکارانه حکومت اسلامی در قبال بهنام و خانواده اش اعتراض کنیم. به هر شکلی که میتوانیم از او و از خانواده اش حمایت کنیم.

بهنام ابراهیم هم اکنون در بند دو زندان رجایی شهر معروف به دارالقران که یکی از بندهای ایدوئلوژیک زندان و مخصوص زندانیان محذهی است بسر میبر و گذاشتن او در کنار زندانیان عادی معینی که خطرناک هستند، همواره شکلی از شکنجه و تهدید جانی او بوده است.

بهنام در وضعیت جسمانی بدی بسر میبرد. او  به آرتروز گردن، درد شدید کمر، بیماری کلیه و خونریزی لثه مبتلاست و در مدتی که در زندان بوده است زیر شکنجه ها و فشارهای درون زندان، وصعیت سلامی بدی پیدا کرده است. اما او از امکان برخورداری از درمان محروم است. در بندی هم که بسر میبرد همه چیز پولی است و حتی برای درمانش دندانش باید پول دهد و این خود فشاری مضاعف بر اوست. و وقتی او از درد رنج میبرد تنها کاری که میکنند وی را به بهداری زندان که فاقد هر گونه امکانات درمانی است میبرند که به وی کمکی نمیکند. مقامات زندان علیرغم نیاز بهنام به درمان فوری از اعزام وی به بیمارستانی در خارج از زندان خودداری میکنند.

علیرغم همه این فشارها بهنام بر حقانیت مبارزه خود تاکید کرده و خواستار حق و حقوقش در زندان است و یک خواست فوری او انتقالش به بند زندانیان سیاسی و مرخصی از زندان و دیدار با خانواده اش است. بویژه همانطور که قبلا نیز گزارش کرده ایم فرزند او نیما با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکند و همراه با بهنام همسر و فرزندش نیما نیز آزاد و شکنجه میشوند.

بهنام ابراهیم‌زاده  یک سمبل و یک چهره شناخته شده در زندان است. او به بیشترین حمایت جهانی نیاز دارد. صدای بهنام ابراهیم زاده در سطح جهانی باشیم.در ایران عکس بهنام ابراهیم زاده را بر در و دیوار بزنید و زیرش بنویسد “بهنام را آزاد کنید” عکس بگیرید و عکس های آنرا وسیعا در مدیای اجتماعی، از جمله در صفحات فیس بوک و سایت های خبری منتشر کیند. همچنین بدست ما برسانید تا آنها را رسانه ای کنیم.

کلیپ تهیه کنید و با گرفتن عکس بهنام در مقابل صورت خود اعلام کنید که ما بهنام را حمایت میکنیم. و  کلیپ آنرا بر روی یوتیوپ بگذارید و برا ی ما نیز ارسال کنید.در خارج کشور بکوشید تا با سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در کشورهای مختلف جهان تماس برقرار کنید و خواستار حمایت و پشتیبانی آنان از بهنام و خواستهایش بشوید.

خانواده بهنام ابراهیم زاده را تنها نگذارید و آنها را در حلقه حمایت و پشتیبانی خود قرار دهید. با گسترش اعتراضات خود  فشار بیاوریم و بکوشیم که فشار از روی بهنام را برداریم و خواستار آزادی فوری او از زندان شویم.

بهنام ابراهیم زاده و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

١ شهریور ٩١ ٬ ٢٣ اوت   ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com