اطلاعیه شماره ٢٥٣: آخباری از کارگران و معلمان زندانی و محاکمه فعالین و رهبران کارگری تاکید کارگران زندانی و معلمان در بند بر حقوق پایه ای حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی بیان

دومین جلسه محاکمه محمود صالحی و محاکمه کورش بخشنده

بنا بر خبر منتشر شد ه از سوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد روز پنجشنبه ٢٩ مرداد جلسه محمود صالحی از چهره های شناخته شده کارگری، عضو این کمیته و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری برگزار شد.  اتهام او عضویت در کمیته هماهنگی و فعالیت های وی در دفاع از حقوق کارگران است. در این جلسه محمود صالحی ضمن دفاع از حق تشکل و  عضویتش در کمیته هماهنگی ، کلیه اتهامات وارد را بی اساس خوانده و داشتن هر گونه ارتباطی با احزاب اپوزسیون جمهوری اسلامی را رد کرد.

بنا بر همین گزارش در همین روز کورش بخشنده عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد  و یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری بخاطر عضویتش در کمیته هماهنگی و فعالیتهایش در دفاع از کارگران  به شعبه ٤ دادیاری جهت آخرین دفاعیاتش احضار شد.  در این جلسات هر دو فعال کارگری ضمن رد تمامی اتهامات وارده در مورد ارتباط با احزاب اپوزیسیون، به دفاع از عضویت و فعالیتهای کارگری خود در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری پرداختند، در نهایت جلسات محاکمه نامبردگان به تاریخ دیگری موکول گردید.

اسماعیل عبدی همچنان در زندان است

اسماعیل عبدیاسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ٦ تیر بازداشت و همچنان در زندان است. او ابتدا به بند دو الف زندان اوین منتقل گردید. مدت ٢٠ روزی در انفرادی به سر برد و پس از آن در سلولهای دو نفره بازداشت بود و اکنون در “اندرزگاه ٨ زندانی اوین” در بند عمومی در بازداشت بسر میبرد. اسماعیل عبدی در تاریخ نوزدهم مرداد، برای رسیدگی به پرونده اش به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برده و اتهاماتی برابر “مواد ٥٠٠ و ٦١٠ قانون تعزیزات” به او تفهیم کرده اند. اسماعیل عبدی در این مدت به فاصله یک روز با خانواده خود تماس تلفنی داشته و چند بار هم ملاقات حضوری با همسرو فرزندانش داشته است . با گذشت دو ماه و پایان مرحله تحقیقات مقدماتی هنوز به وکیل وی اجازه دسترسی به پرونده موکلش داده نشده است. بنا بر خبرهای منتشر شده در صفحه حقوق کارگر حقوق معلم،  خانواده ی عبدی ازجمله مادر او، نامه هایی به کمیسیون حقوق شهروندی دادگستری تهران و کمیسیون اصل ٩٠ مجلس و نایب رئیس مجلس ابو ترابی نوشته و در خصوص روند رسیدگی به پرونده ی فرزندش و اینکه در روز نوزدهم مرداد بدون حضور وکیل در دادگاه کیفر خواست ایشان قرائت شده و تفهیم اتهام گردیده، اعتراض نموده و خواستار رسیدگی به این روند شده است.

کارزار معلمان برای آزادی اسماعیل عبدی و همه معلمان زندانی از جمله رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، علی اکبر باغانی، علیرضا هاشمی و.. در جریان است. معلمان برای ساعت ١٠ تا ١٢ ظهر روز  ١٣ مهر روز جهانی معلم را برای پیگیری خواستهایشان و با خواست آزادی معلمان دربند فراخوان به تجمعات سراسری در تهران و در شهرستانها مقابل وزارت آموزش و پرورش و ادارات آن در شهرهای مختلف داده اند.

 عبدالرضا قنبری  به بند 8 سپاه (بند اطلاعات) برده شد

عبدالرضا قنبریساعت ده صبح روز ١٨ مرداد عبدالرضا قنبری نماینده معلمان زندانی در سالن ١٢ زندانیان سیاسی رجایی شهر به بند ٨ سپاه (بند اطلاعات) برده شد، در بازجویی از او خواسته شد که چشم بند بزند. اما او ان کار را غیرقانونی خوند و اعلام کرد که به هیچ وجه با چشم بند به هیچ یک از سوالات آنها جواب نخواهد داد. بالاخره آنها ناگزیر شدند  بدون چشم بند با وی صحبت کنند. مقامات زندان به عبدالرضا قنبری هشدار دادند که حق دادن هیچگونه بیانیه ای را ندارد. او نیز در پاسخ حق تشکل، حق اعتصاب، آزادی بیان و دفاع از حقوق   و فعالیت در کانون صنفی را حق طبیعی خود و تمام معلمین دانسته  و اعلام داشت که  هیچ کس نمی تواند این حقوق  را از آنان سلب کند، وی همچنین تاکید کرد به هیچ وجه از این حقوق قانونی نخواهد گذشت.

احتمال تبعید چندبارۀ شاهرخ زمانی، فعال کارگری دربند!

شاهرخ-زمانیبه گزارش کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ، روز ۲۵ مرداد، شاهرخ زمانی از چهره های شناخته شده کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری به بخش اجرای احکام زندان رجایی شهر فراخوانده و از وی علت عدم تقاضای انتقالش پرسیده شد، شاهرخ  دلیل این امر را یک مسأله قانونی و طبیعی برای حبس در محل زندگی و نزد اعضای خانواده در کرج دانست. این فعال کارگری که ۳۵ سال ساکن تهران بوده، در ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ در تبریز دستگیر، و بدون هیچ سند اتهامی، و حتی دادن بازجویی شفاهی در اطلاعات تبریز، با ۳۵ روز اعتصاب غذا، به طور سفارشی و خودسرانه و غیر قانونی در شعبۀ ۱ دادگاه انقلاب تبریز، به ۱۱ سال حبس محکوم شد. همین حکم در شعبۀ 6 تجدید نظر تبریز به ریاست قاضی ایمانی که مشهور به شعبۀ تجدید نظر است، و سپس در شعبۀ ۲۹ تحت اختیار اطلاعات، تأیید شد. اعادۀ دادرسی و شکایات مختلف وی به نهادهای گوناگون- از جمله کمیسیون اصل ۹۰، حقوق شهروندی، حقوق بشر اسلامی، دادگاه انتظامی قضات- از خودسری و قانون شکنی مسئولین نه تنها به جایی نرسید، و طی چند سال زندان بودنش از تبریز به یزد، و دوباره به تبریز، و از تبریز به رجایی شهر و قزلحصار تبعید شده است. تا اینکه  با اعتصاب ۵۰ روزه و کاهش ۲۴ کیلو وزن به قزلحصار برگردانده شد. اکنون نیز زمینه چینی برای تبعید دوبارۀ وی شروع شده است. شاهرخ اعلام کرده است که در  صورت تبعید مجدد دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد. لازم به ذکر است که وی طی این مدت ۴ سال حبس، از مرخصی و ملاقات حضوری و اعزام به بیمارستان، به طور غیر قانونی محروم بوده است.

و آخرین خبر اینکه بهنام ابراهیم زاده از فعالین شناخته شده کارگری که هم اکنون در بند دو دارالقران بسر میبرد در دادگاه تجدید نظر به هفت سال و ده ماه و پانزده روز حبس دیگر محکوم شد.

کارزاری جهانی برای آزادی کارگران زندانی و معلمان زندانی در جریان است. همه کارگران زندان، معلمان دربند و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. احضار و محاکمه فعالین و رهبران کارگری باید فورا متوقف شود.

١ شهریور ٩١ ٬ ٢٣ اوت   ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com