اطلاعیه شماره ٢٦٣:نامه حمایتی س ژت شعبه بسانکون در فرانسه در رابطه با درگذشت شاهرخ زمانی

سندیکای س ژت، واحد بسانکون، طی بیانیه ای جمهوری اسلامی را بخاطر درگذشت شاهرخ زمانی در زندان اعلام داشته است. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:

” سرکوب اتحادیه های کارگری و کارگران در ایران باید متوقف شود. سندیکای س ژت شعبه بسکون خواهان آزادی فوری همه کارگرانی هست که در ایران بخاطر فعالیت اتحادیه ای خود در زندانند و یا تحت پیگرد هستند، از جمله واحد سیده، عبدالرضا قنبری، بهنام ابراهیم زاده، جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی ، محمد جراحی، رسول بداقی، رضا شهابی، و سایر زندانیان سیاسی.

واحد بسانکون سندیکای س ژت حمایت خود را از حقوق پایه ای کارگران، از جمله آزادی سندیکا و حق تشکل، حق تجمع ، حق برپایی تظاهرات و اعتصاب در ایران و در همه جا اعلام میکند.”. متن کامل این بیانیه ضمیمه است.

در رابطه با مرگ شاهرخ زمانی و برای محکوم کردن جنایات رژیم اسلامی در زندانهای ایران کارزاری در جریان است. در پاسخ به این کارزار اتحادیه های کارگری در کشورهای مختلف در سطح جهان مراتب انزجار خود را از جنایات رژیم اسلامی در زندانها علیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اعلام کرده اند. از جمله خواستهای این بیانیه ها آزادی فوری همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، توقف فوری اعدام ها، توقف فوری شکنجه و اذیت و آزار زندانیان سیاسی، و تامین فوری امکانات درمانی برای زندانیان سیاسی بیمارمی باشد.

نهادها و اتحادیه های کارگری ای که تا کنون طی بیانیه هایی از این کارزار اعلام حمایت کرده اند عبارتند از:

– اتحادیه کارگری سی ان تی در فرانسه

– کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری سوئد (ال.او)

– اتحادیۀ سراسری کارگران حمل و نقل سوئد (ترانسپورت)

– فدراسیون بین المللی کارگران ساختمان و چوب

– فدراسیون شوراها و اتحادیه های کارگری در عراق

همچنین، به دعوت احزاب و نیروهای سیاسی مختلف در کشورهای مختلف چون انگلیس، سوئد، آلمان، و کانادا و در سلیمانیه عراق تظاهراتهایی برگزار شد. این کمپین ادامه دارد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی از همه سازمانهای سراسری کارگری و سازمانهای انساندوست در سراسر جهان خواستار حمایت از این کارزار و فشار آوردن به جمهوری اسلامی هست. این کمپین برای آزادی تمام کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و برای تحت مداوا قرار گرفتن زندانیان بیماری که در زندانهای رژیم اسلامی از درمان محرومند مبارزه می کند. به هر شکلی که میتوانید با این کمپین همکاری کنید.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٣٠ شهریور ٩٤، ٢١ سپتامبر ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

ضمیمه: نامه حمایتی س ژت شعبه بسانکون در فرانسه در رابطه با درگذشت شاهرخ زمانی

اتحادیه س ژ ت شعبه بسانکون از خبر تراژیک درگذشت شاهرخ زمانی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نقاش در تهران، در زندان رجایی شهر در تاریخ ١٣ سپتامبر با خبر شد. این اتحادیه قبل از هر چیز به خانواده شاهرخ زمانی و کسانیکه او را دوست داشتند و دوستان و همرزمانش تسلیت میگوید.

محکومیت او به ١١ سال زندان در سال ٢٠١١ بخاطر مبارزات سندیکایی او خودش یک خشونت شرم آور و نقض حقوق بشر و حقوق اتحادیه ایست.

شکنجه زندانیان و محروم کردن آنها از مراقبت های پزشکی از جمله دلایل مرگ شاهرخ زمانی در زندان است که در ١٣ سپتامبر جان باخت. سندیکای س ژت شعبه بسکون مقامات رژیم اسلامی را مسئول مرگ شاهرخ زمانی میداند و آنرا محکوم میکند.

سرکوب اتحادیه های کارگری و کارگران در ایران باید متوقف شود. سندیکای س ژت شعبه بسکون خواهان آزادی فوری همه کارگرانی که در ایران بخاطر فعالیت اتحادیه ای خود در زندانند و یا تحت پیگرد هستند، از جمله واحد سیده، عبدالرضا قنبری، بهنام ابراهیم زاده، جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی ، محمد جراحی، رسول بداقی، رضا شهابی، و سایر زندانیان سیاسی است.

واحد بسانکون سندیکای س ژت حمایت خود را از حقوق پایه ای کارگران، از جمله آزادی سندیکا و حق تشکل، حق تجمع ، حق برپایی تظاهرات و اعتصاب، در ایران و در همه جا اعلام میکند.

سندیکای س ژت، واحد بسانکون، ٢١ سپتامبر ٢٠١٥

CGT Local Federation of Besançon, September 21, 2015

The CGT Local Federation of Besançon learns about the tragic death of Shahrokh Zamani, worker activist member of the Union of Painters of Teheran, in prison this 13 september 2015. The CGT Local federation of Besançon wants first to express his condoleances to the familly, the loved ones, friends and comrades of Shahrokh Zamani.

His condamnation to eleven years of jail in 2011 for his unionist action was it-self a shamefull violation of human rights and unions rights. Torture, pressions, lack of medical cares that our comrade Shahrokh Zamani has to live in prison are the reason of his death the 13 of september. So, the CGT local federation of Besançon denouces the autorithies of the Islamic Republic of Iran as responsable for the death of our comrade Shahrock Zamani.

The repression against unionists and workers in Iran should be stopped. The CGT local federation of Besançon demands the immediate liberation of all workers in Iran who are in jail for their unionist activities, as Vahed Saydeh, Abdolreza Ghambari, Behnam Ebrahimzadeh, Jafar Azimzadeh, Jamil Mohammadi, Mohammad Jarahi, Rasoul Bodaghi, Reza Shahabi, and of all political prisonners.

The CGT local federation of Besançon restates his fondness for the basic rights of all workers, witch are the freedom of union, the right to organize, to gather, to demonstrate and to stike, in Iran like everywhere.

CGT(General Confederation of Labour ) Local Federation of Besançon,

September 21, 2015