کورش بخشنده درگذشت مردم سنندج با مراسمی با شکوه این رهبر محبوب کارگری را گرامیداشتند

در اطلاعیه های قبل کمپین برای آزادی کارگران زندانی گزارش از حکم جدید زندانی برای کوروش بخشنده داده بودیم و در این اطلاعیه با کمال تاسف و ناباوری خبر ناگوار مرگش را می شنویم.

کوروش بخشنده یک رهبر محبوب کارگری، یک فعال کارگری و یک انسان آزادیخواه و برابری طلب بود که در جمعه ١٥ آبان بر اثر ایست قلبی در سنندج جان باخت. جانباختن او را به خانواده اش و به همگان تسلیت میگوییم. یاد کورش بخشنده فراموش نشدنی است.

امروز ١٥ آبان هزاران نفر از مردم در شهر سنندج جمع شدند و یاد کوروش بخشنده را گرامیداشتند. این مراسم ویژه بود. این مراسم صحنه ای دیگر از چهره جنبش نوین کارگری در ایران بود. این مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی کارگران و دقیقه ای سکوت آغاز شد و علیرغم حضور سنگین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای برچیدن عکس کوروش و پرچم سرخی که در دست مردم معترض بود، مراسم ادامه یافت و بدین ترتیب مردم سنندج این چهره محبوب کارگری و مبارزاتش را ارج گذاشتند و به آغوش خاک سپردند.

کوروش بخشنده زندگی اش سرشار از مبارزه و یک تلاش دائمی اش تلاش برای متحد کردن کارگران بود. کوروش از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری  و عضو کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بود. کوروش بخشنده بخاطر مبارزاتش همواره زیر فشار و پیگیرد رژیم اسلامی بود. از جمله او در ١٦ اسفند ٩٣ از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و پس از گذشت دو ماه بازداشت با قرار وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی موقتا آزاد گردید. تا اینکه در ٢٨ مهر ماه ٩٤ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج  به او حکم زندان داده شد. در این حکم جانیان اسلامی وی را تحت عناوینی چون” شرکت در مراسمها ، راهپیمایی های اعتراضی، عضویت در کمیته هماهنگی و عضویت در کوموله ” به دو سال زندان محکوم کرده بودند و بعد با بیشرمی تمام قید کرده بودند که این حکم به دلیل بیماری و کهولت سن وی به سه ماه و یک روز کاهش پیدا میکند. صدور این حکم در حالی بود که کوروش قبلا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و از بیماری شدید قلبی رنج میبرد. گرامیداشت با شکوه مردم سنندج از کوروش بخشنده و مبارزاتش پاسخ درخور این جنایات و بیشرمی های رژیم اسلامی است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٥ آبان ٩٤، ٦ اکتبر ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com