اطلاعیه شماره ٢٧٦: آزادی واحد سیده پس از گذراندن ٢ سال حبس!

به گزارش منتشر شده از سوی  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد واحد سیده از فعالین کارگری در شهر مهاباد پس از گذران دو سال حبس ساعت یازده ظهر روز پنجشنبه ١٢ آذر ٩٤ در میان استقبال گرم جمعی از مردم، خانواده و فعالان کارگری از زندان مرکزی شهرستان مهاباد آزاد شد. آزادی واحد سیده را به او، به خانواده اش و به همگان تبریک میگوییم.

واحد سیده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری است. او  در دی ماه سال ٩١ همراه با یوسف آبخرابات و محمد مولانایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن ٥١ روز حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات، در ١٨ شهریور ٩٢ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد با اتهاماتی چون عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و برگزاری مراسم های اول ماه مه (روز جهانی کارگر) و ٨ مارس (روز جهانی زن) در شهر مهاباد به دو سال حبس محکوم و زندانی شد.

در حال حاضر شماری دیگر از فعالین و چهره های شناخته شده کارگری و معلمان معترض از جمله جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، فواد و آرام زندی، اسماعیل عبدی، علیرضا هاشمی، محمود بهشتی، عبدالرضا قنبری، علی اکبر باغانی و رسول بداقی همراه با شمار بسیاری  از فعالین سیاسی دیگر در زندان بسر میبرند. کارگران زندانی، معلمان دربند و همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٣ آذر ٩٤، ٤ دسامبر ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com