احکام شنیع شلاق و زندان را محکوم کنید-نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

شاپور احسانی راد  کارگر اخراجی و نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه، از اعضای اتحادیه آزادی کارگران ایران که در اردیبهشت ۹۴ به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا و اخلال در نظم عمومی به زندان محکوم شده بود، در روز بیستم مرداد (١١ اوت ٢٠١٧) در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ساوه به  حکم وحشیانه سی ضربه شلاق و نه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که به دلیل ضرب و شتم ماموران امنیتی در زمان بازداشت و بازجویی اش در سال ٨٩ (ژوئن ٢٠١٠) از ناحیه گردن و کمر مورد آسیب قرار گرفته بود، در دوران محکومیتش دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و سه ماه در مرخصی استعلاجی بود. اکنون دادستان تهران این سه ماه را بهانه کرده و رضا را برای گذراندن آن در هفدهم مرداد (٨ اوت ٢٠١٧) راهی زندان کرده است.

روز ١٠مرداد (اول اوت) حمید شرقی از اعضای سندیکای کارگران فلز کار مکانیک  در کرج دستگیر شد.

اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان و دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران که پس از اعتصاب غذای سخت ٣٨ روزه درمرخصی بسر می برد، در پنجم مردادماه (٢٧ ژوئیه ٢٠١٧) دستگیر و  به بند ٣٥٠ زندان اوین منتقل گردید. او ٦ سال حکم دارد.

محسن عمرانی از معلمان شهر بوشهر بعد از سه روز مرخصی در نهم مرداد (٣١ ژوئیه) به زندان بازگردانده شد. او یکسال حکم دارد.

جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد که بعد از اعتراضات بسیار با قید وثیقه از زندان مرخص شد، زیرفشار دائم برای بازگرداندن به زندان است. او ٦ سال حکم دارد. محمود بهشتی از معلمان کانون صنفی نیز با ٥ سال حکم زیر فشار دستگیری قرار دارد.

اخیرا دو معلم معترض طاهر قادرزاده به ٩١ روز حکم تعلیقی برای سه سال و رضا مسلمی به سه سال حکم تعلیقی زندان محکوم شده اند.

روز یکشنبه ١٥ مرداد (٦ اوت ٢٠١٧) ۵۳ کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتهام شرکت در اعتصابات اخیر کارگران نیشکر هفت تپه برای گرفتن حقوق های پرداخت نشده شان احضار شدند و بعد از اعتراضات کارگران این کارخانه با قرار وثیقه آزاد شدند.

این درحالیست که هم اکنون تعداد بسیاری از فعالین و رهبران کارگری و معلمان معترض و فعالین اجتماعی بخاطر مبارزاتشان احکام زندان دارند و خطر دستگیری آنها را تهدید میکند.

اعتراضات کارگری گسترده است، کارگران برای پایه ای ترین حقوقشان چون گرفتن دستمزدهای پرداخت نشده، داشتن حق تشکل و حق اعتصاب و اعتراض علیه دستمزدهای زیر خط فقر در اعتراض هر روزه هستند ، جمهوری اسلامی برای عقب زدن کارگران و تحمیل شرایط سخت تر معیشتی به آنان، فشارهای خود علیه فعالین و رهبران کارگری را شدت داده است. کارگران در ایران به حمایت وسیع بین المللی نیاز دارند.

کمپین برای آزاد کارگران زندانی با اضطراری بودن شرایط جنبش اعتراضی کارگری بر خواستهای فوری زیر تاکید داشته و خواستار حمایت و همبستگی شماست

حکم وحشیانه شلاق برای شاپور احسانی راد محکوم کنید و خواستار لغو این حکم و رفع اتهامات امنیتی از او شوید. شلاق این شکل مجازات اسلامی باید ممنوع شود.

سازمان جهانی کار (آی ال او) را زیر فشار قرار دهید که جمهوری اسلامی ایران را به خاطر  نقض پایه ای ترین حقوق کارگران و استانداردهای بین المللی محکوم کند.

خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، حمید شرقی و آتنا دائمی از فعالین دفاع از حقوق کودک و حقوق زن و فعال علیه اعدام که با ٧ سال حکم در زندان است، شوید.

بخواهید که تمامی زندانیان سیاسی فورا آزاد شوند. تمامی احکام امنیتی صادر شده برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی لغو شود. احضار و تهدید رهبران و فعالین کارگری و مردم معترض فورا متوقف شود.

ما ضمن قدردانی از حمایت های همیشگی شما از مبارزات کارگران در ایران، منتظر اقدام و پاسخ سریع شما هستیم. شما میتوانید با نوشتن نامه، با پیامهای تصویری، با فراخوان به کارزار و به هر شکل  و ابتکار دیگر همبستگی خود را با کارگران ایران اعلام کنید.

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Free Them Now

Shahla.daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

١٢ اوت ٢٠١٧- ٢١ مرداد ٩٦