نامه اعتراضی جو هارتمن دبیر کل شورای اتحادیه های کارگری ونکوور و حومه  به پایمال کردن حقوق پایه ای کارگران در ایران

بدنبال تماس مسعود ارژنگ عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا و در پاسخ به نامه های درخواستی این

 

 کمپین برای حمایت از کارگران زندانی در ایران ، جو هارتمن دبیر کل شورای اتحاد

یه های کارگری ونکور و حومه طی نامه ای سرگشاده به روحانی اعتراض خود ر

 

ا به پایمال کردن حقوق پایه ای کارگران در ایران اعلام کرد. او در این نامه ضمن اشاره به موارد مشخصی چون دستگیری رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد و وضع نگران کننده او

 

در زندان، صدور حکم وحشیانه شلاق برای شاپور احسانی راد، دستگیری سه معلم معترض اسماعیل بعدی، محسن عمرانی و محمود بهشتی و صدور احکام زندان برای طاهر قادرزاده و رضا مسلم دو تن دیگر از معلمان، و فشار بر روی جعفر عظیم زاده عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران برای بازگرداندن او برای سپری کردن ٦ سال حکم زندانش و علی نجاتی از سنندیکای نیشکر هفت تپه با ٦ ماه حکم خواستار پایان دادن به ادامه نقض حقوق پایه ای کارگران و آزادی فوری دستگیر شدگان شده است. ترجمه فارسی و متن اصلی این نامه ضمیمه است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Shahla.daneshfar2@gmail.com

٣ مهر ٩٦، ٢٥ سپتامبر٢٠١٧

***

نامه سرگشاده جو هارتمن دبیر کل شورای اتحادیه های سراسری کارگری ونکور و حومه در کانادا

به روحانی رئیس جمهور ایران

موضوع: نقض حقوق کارگران در ایران

از طرف شورای اتحادیه های کارگری ونکور و حومه که ٦٠ هزار کارگر را در بر میگیرد، من این نامه را مینویسم تا عمیق ترین نگرانی خود را درباره سرکوب فعالان کارگری به دست حکومت شما اعلام کنم.

 ما بویژه آزار و فشارهای زیر را بر روی شهروندانتان که بخاطر حقوق پایه ای خود مبارزه میکنند، محکوم میکنیم:

– رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در ژوئن ٢٠١٠ بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. دو باره به زندان بازگشسته است و به بهانه اینکه حکم زندان قبلی خود را کامل نگذرانده است، به دستور دادستان در هشتم ماه اوت در زندان نگاهداشته شده و باید ٩٦٨ روز دیگر در حبس باشد. و رضا در اعتراض به این موضوع در اعتصاب غذا بسر میبرد و وضعیت جسمانی اش بد است.

– شاپور احسانی راد از اتحادیه آزاد کارگران ایران که در یازدهم ماه اوت ٢٠١٧ توسط شعبه صد و یک دادگاه انقلاب اسلامی به سی ضرب شلاق و ٩ میلیون جریمه نقدی محکوم شده است. این حکم بی حد وحشیانه است.

– اسماعیل عبدی یک فعال شناخته شده معلم که پس از یک اعتصاب غذای ٣٨ روزه آزاد شده بود و ا دوباره در ٥ ژوئیه ٢٠١٧ دستگیر شد. او به٦ سال زندان محکوم شده و به زندان اوین منتقل شده است.

– علی نجاتی از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که  به٦ ماه حبس محکوم شده است و ٧٠ کارگر دیگر این کارخانه  برای شرکت در اعتصابات در مورد دستمزدهای پرداخت نشده بازداشت شدند.

– محسن عمرانی یک فعال معترض معلم در شهر بوشهر که در ٣١ ژوئیه دستگیر شده است. و یکسال حکم زندان دارد

– جعفر عظیم زاده عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران که بعد از کارزاری جهانی در قبال وثیقه آزاد شد، زیر فشار دائم است که ٦ برای گذراندن ٦ سال حبس ناعادلانه اش به زندان بازگردد.

– محمود بهشتی عضو دیگر کانون صنفی معلمان که برای سپری کردن ١٤ سال حکم زندانش دستگیر شده است.

–  طاهر قادرزاده و رضا مسلم دو فعال معلم که به ترتیب به سه ماه و سه سال حبس محکوم شده اند.

 این نامها تنها تعداد کمی از فعالان و رهبران، معلمان و فعالان اجتماعی هستند که در معرض تهدید و دستگیری قرار دارند.

 ما ادامه پایمال کردن حقوق پایه ای کارگران  در ایران را محکوم می کنیم و مصرا تاکید داریم که هر چه زودتر  به آزار و اذیت این کارگران پایان دهید و آنها را فورا آزاد کنید.

با احترام: جو هارتمن

دبیر کل شورای اتحادیه های کارگری ونکور و حومه در نانادا

VDLCرونوشت: کمیته اجرایی

١٤ سپتامبر ٢٠١٧