جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌زاده برگزار شد

جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌زاده برگزار شد
تشکیل پرونده امنیتی برای نجیبه صالح زاده را شدیدا محکوم میکنیم

نجیبه صالح‌زاده همسر محمود صالحی از فعالین کارگری امروز یکشنبه ۸ بهمن‌ماه در شعبه سوم دادگستری شهرستان سقز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد. وی پس از اتمام جلسه بازپرسی با قرار جواز کسب تا زمان برگزاری مراسم دادگاه بصورت موقت آزاد شد.
اتهام اصلی نجیبه صالح زاده دفاع از حقوق کارگران و مبارزات همسرش محمود صالحی در زمانی که او در زندان بود. نجیبه صالح زاده در بیانیه هایش همواره خواستار آزادی همسرش و تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شده بود. او الگوی درخشانی از نقش خانواده های برای آزادی عزیزان در بندشان بود. تهدید و فشار بر روی خانم نجیبه صالح زاده را شدیدا محکوم کنیم. پرونده امنیتی تشکیل شده برای او و برای فعالین کارگری و معلمان معترض و تمامی زندانیان سیاسی باید بسته شود و احکام زندان صادره شده برای آنها باید فورا لغو شود.
زندان کردن انسانها بخاطر عقاید، بیان، تلاش برای تشکل، و داشتن تحزب و غیره یعنی نقض آشکار پایه ای ترین آزادی ها در جامعه. تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. ما خواستار وسیعترین آزادی ها در سطح جامعه از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، آزادی بیان، آزادی عقیده هستیم.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
شهلا دانشفر
٨ بهمن ٩٦
shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *