کنفرانس “کارگران و انقلاب در خاورمیانه” با موفقیت برگزار شد

روز ٦ سپتامبر ٢٠١٤ به دعوت کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران کنفرانسی یک روزه در شهر استکهلم در سوئد برگزار شد. در این کنفرانس فعالین کارگری از کشورهای مصر، تونس، عراق و ایران بعنوان سخنران شرکت داشتند. هدا کامل از فعالین کارگری و چهره های سیاسی فعال در مصر، حاتم لوینی فعال کارگری و چپ از تونس، اکرم نادر از فعالین کارگری در عراق، و همچنین حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران و شهلا دانشفر از فعالین کارگری ایران از جمله سخنرانان این کنفرانس بودند. بهرام سروش از جانب کمیته همبستگی بین المللی کارگری ایران (آی دبلیو اس سی) ابتدا به حاضرین خوش آمد گفت و دستور کنفرانس و سخنرانان را مختصرا معرفی کرد و در مورد اهمیت و اهداف کنفرانس به زبان انگلیسی توضیح داد. شهلا دانشفر هماهنگ کننده و از سخنگویان “آی دبلیواس سی” هدف از فراخوان این کنفرانس را توضیح داد. او بعدا طی سخنرانی خود ضمن مرور مهمترین مبارزات کارگران در ایران، تاکید کرد که انقلاب در ایران میتواند چهره کل منطقه را تغییر دهد و کل فضا را به نفع کارگران بطور اساسی متحول سازد. هدا کامل تصویری از انقلاب مصر و نقش کارگران ارائه داد و تاکید کرد که گرچه کارگران قلب انقلاب مصر بودند اما نتوانستند خواستهای خودرا عملی کنند و اعتراضات کارگران و مردم ادامه دارد. حاتم لوینی در مورد انقلاب تونس توضیح داد که نیروی چپ و کارگری علیرغم حمایتهای وسیعی که از جانب مردم داشت، و توانست نیروهای ارتجاعی اسلامی را عقب براند، اشتهای گرفتن قدرت را از خود نشان نداد و فرصتهای خوبی از دست رفت. او نیز ادامه مبارزات وسیع کارگران و چپ کارگری در تونس و اهمیت همبستگی با مبارزات مردم و کارگران در ایران و منطقه را مورد تاکید قرار داد. اکرم نادر نیز اشاره کرد که صدای کارگران عراق در میان فضای ترور و جنگ بگوش نمیرسد اما کارگران و مردم تلاش میکنند خودرا از این اوضاع نجات دهند. حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری بر این نکته پافشاری کرد که تازمانی که کارگران خودرا نه بعنوان قربانی، بلکه بعنوان یک طبقه و نیروی مدعی قدرت و صاحب جامعه نبینند و اهمیت نقش خود در کل جنبشهای سیاسی جامعه را مورد توجه قرار ندهند، میتواند فرصتها بازهم از دست برود. در این کنفرانس طرح تشکیل “شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا” که از جانب “آی دبلیو اس سی” ارائه شده بود توسط کاظم نیکخواه معرفی شد و محورهای آن مورد بحث قرار گرفت. تشکیل این شبکه که قرار است پل ارتباطی میان کارگران کشورهای مختلف منطقه باشد در کنفرانس مورد استقبال قرار گرفت و تصویب شد.

قسمتی از این کنفرانس به همبستگی با کارگران زندانی و مشخصا حمایت از بهنام ابراهیم زاده اختصاص یافت. شکوفه بهاری نامه مشترک زبیده حاجی زاده همسر بهنام و نیما ابراهیم زاده فرزند او را برای شرکت کنندگان به زبان انگلیسی خواند و عکس بهنام در مقابل دوربین فیلم برداری قرار گرفت. در همانجا از شرکت کنندگان در کنفرانس خواسته شد که طومار حمایت از کارگران زندانی در ایران را امضا کنند. در ادامه کنفرانس پیام این کنفرانس در همبستگی با کارگران و مردم عراق و پیام پاسکال دکامپ از اعضای فدراسیون کارگری س ژ ت فرانسه و عضو (آی دبلیو اس سی) توسط بهرام سروش قرائت شد.

در فاصله ساعات استراحت کنفرانس یک کلیپ ویدئویی که توسط فرزام کرباسی با همکاری مهران محبوبی در مورد مبارزات کارگران و مردم ایران و انقلاب مصر و تونس تهیه شده بود پخش شد.

کنفرانس در انتها از تلاشهای هوشیار سروش از برگزار کنندگان کنفرانس و دوستان دیگر با کف زدن قدردانی کرد و با جشن و شادی در ساعت ٨ شب به کار خود پایان داد. این کنفرانس با همکاری کیان آذر و شیرین شمس بصورت مستقیم از طریق اینترنت پخش میشد و فیلم های آن موجود میباشد. تعدادی از سخنرانان از کشورهای مختلف نیز که قرار بود بصورت تصویری در کنفرانس سخنرانی کنند ارتباطشان برقرار نشد. متون مورد بحث در این کنفرانس منتشر خواهد شد.

٧ سپتامبر ٢٠١٤

کمیته همبستگی بین المللی کارگری-ایران