اسماعیل عبدی به مکان نامعلومی منتقل شد ضرب و شتم و بازداشت مجدد رسول بداقی انتقال بهنام ابراهیم زاده به بند دارالقران زندان رجایى شهر

اسماعیل عبدی به مکان نامعلومی انتقال داده شد

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران بعد از ظهر روز ١٩ اردیبهشت اسماعیل عبدی از رهبران جنبش اعتراضی معلمان از بند ٨ زندان اوین  به مکان نامعلومی منتقل شده است. در بخشی از اطلاعیه خبری اتحادیه آزاد چنین آمده است:

” جدا کردن این دو زندانی بعد از ١٠ روز اعتصاب، که بیانیه و اقدامشان در سطح وسیعی از جانب معلمان، کارگران، مزدبگیران و تشکلها و سازمانهای داخلی و بین المللی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت و عملا جنبشی اجتماعی را حول خود سازمان داد، اقدامی در جهت خلاف خواست توده ای است که باهدف تحت فشار گذاشتن و فاصله انداختن میان زندانیان مذکور و به تبع آن ایجاد شکاف بین دو بخش مهم جنبش کارگری یعنی کارگران و معلمان انجام گرفته، که امروز با اتحاد خود توازن قوای جدید و سنگین تری به نفع خودشان بویژه در مبارزه برای آزادی رهبران زندانی شکل داده اند. جدا نمودن این رهبران زندانی به هر دلیلی محکوم واقدامی ضد انسانی علیه انسانهائی است که در شرایط غیر قابل تحمل زندان صدای اعتراضشان را به مصائب جاری به صورت اعتصاب غذا بلند کرده اند.

کارگران، معلمان، توده های مزدبگیر،انسانهای شریف، تشکلها و سازمانهای مدافع حقوق کلیه مزدبگیران در ایران و سراسر دنیا همچنانکه تا امروز از مطالبات این دو رهبر زندانی دفاع کرده و خواهان آزادیشان بوده اید، با مبارزه جدی تر و وسیعتر به این اقدام ضد انسانی اعتراض کرده و خواهان آزادی هرچه سریعتر جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و همه زندانیانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی شده اند، باشید.”

ضرب و شتم و بازداشت مجدد رسول بداقی

بنا بر خبر منتشر شده از سوی سایت حقوق معلم و کارگر، روز ١٩ اردیبهشت رسول بداقی هنگام ملاقات با محمود بهشتی لنگرودی که بدبنال اعتصاب غذاش در بیمارستان امام خمینی بستری شده است، مورد حمله ٧ نفر از ماموران انتظامی قرار گرفته  و بعد هم به همراه برادر همسرش به مکان نامعلومی منتقل شده است. این مأموران امنیتی چنان رسول بداقی را مورد ضرب و شتم قرار دادند  که به گفته‌ی شاهدان عینی شکستگی فک و بینی ایشان بسیار محتمل می‌باشد .

گفتنی‌ست که رسول بداقی در ٩ اردیبهشت  پس از هفت سال زندان که حتی یک روز مرخصی هم به او داده نشده بود از زندان اوین آزاد شده بود.

انتقال بهنام ابراهیم زاده به بند دارالقران زندان رجایى شهر

روز ٢٠ اردیبهشت بهنام ابراهیم‌زاده، از چهره های شناخته شده کارگری پس از تنش در بند ۱۰ زندان رجایی‌شهر بصورت تنبیهی به بند ۲ دارالقران این زندان تبعید شد. بهنام ابراهیم زاده از بیست و دوم خردادماه ٨٩  در زندان بسر میبرد. او علیرغم سپری کردن دوران محکومیتش در  دهم مرداد سال گذشته، به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس و چهارصدوپنجاه هزار تومان جریمه محکوم شد.  اتهام او “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی” و فعالیت تبلیغی علیه نظام درج شده است. بهنام از دیسک کمر و آرتروز گردن رنج می‌برد و با وجود پیگیری، تا کنون موفق به درمان بیماری در زندان نشده است. پسرش نیما به سرطان مبتلاست و  و خانواده اش گفته اند که به دلیل بیماری نیما، سختی رفت و آمد و محدودیت های مالی امکان ملاقات هفتگی با او را ندارند.

جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، رسول بداقی ، تمامی کارگران زندانی، معلمان زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٢ اردیبهشت ٩٥، ١١ مه ٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com